Učitelé

Za své velké učitele považuji Františka Bartoše a Gantulgu Ganjuur, kteří mě provádí životem a učí jak žít život s čistou myslí, čistými úmysly a s láskou. Díky za jejich trpělivost a pevnou ruku. Děkuji také svým rodičům, díky kterým jsem na tomto světě a hlavně mamince, která mě vždy vedla cestou lásky a pokory.

Díky patří i Mgr. Darje Havelkové, u které jsem absolvoval základní seminář shiatsu a následně první rok profesionálního kurzu.

PhDr. František Bartoš Ph.D.

Původně vědec, který vystudoval a věnoval se sociální psychologii, je nyní mým velkým učitelem shiatsu. K shiatsu se dostal v Izraeli, kde vyráběl zahradní plastiky pro pana Ariela Levennthala, který je učitelem shiatsu. Pan Ariel měl pocit, že by měl Františka se shiatsu seznámit. Od první chvíle se do této techniky zamiloval a ještě při pobytu v Izraeli studoval u pana Billa Palmera.

V Čechách absolvoval profesionální kurz Darja Shiatsu School. Následně pak odcestoval do Japonska, kde studoval u pana Susumy Kimury – dlouholetého spolupracovníka Shizuty Masunagy (zakladatele Zen shiatsu).

Kontakt: www.frantisek-bartos.com , www.skola-shiatsu.cz

 

Mgr. Gantulga Ganjuur

Gana se narodila v Mongolsku do rodiny, mezi jejíž předky patří významní Lámové. Již od dětství se u Gany projevovaly dispozice pro duchovní učení a léčitelství. Od roku 1997 žije téměř nepřetržitě v Čechách. Věnuje se meditacím a učení „Vítězného dechu“ (dechové cviky, které pomáhají pročistit tělo na fyzické i mentální úrovni).

Kontakt: www.viteznydech.com

© 2018 Dalibor Boháč,  www.daliborbohac.cz