O mně
Už od dětských let jsem cítil, že chci pomáhat lidem a hledal jsem cestu, kterou se vydám. Trvalo mi několik let, než jsem se dostal k tradiční čínské medicíně (akupunktuře), která mě začala zajímat, ale už jako klientovi, mi jehličky nebyly úplně příjemné. Hledal jsem možnosti, které s TČM souvisí a narazil jsem na shiatsu. Shiatsu mě pohltilo plnými doušky a děkuji každý den, že mi toto učení přišlo do života.
Zažívám velkou radost a štětí, když se klienti cítí dobře a uvolněně. Mám před sebou velkou cestu a výzvu. Cestu celoživotního učení a práci sám se sebou, ale když děláte věcí s radostí a láskou jde to samo.
Po absolvování základního semináře v Darja shiatsu school, jsem se dal na učení této krásné techniky. Nyní je mým učitelem František Bartoš, u kterého studuji a rozšiřuji si obzory v shiatsu.
Věnuji se také „Vítěznému dechu“, dechovým cvikům a meditacím pod vedením Mongolské učitelky Gantulgy Ganjuur. Díky spojení dechových cviků, meditací a školy shiatsu se můj život obrátil směrem, který jsem od dětských let hleda
Pokud chce být člověk léčitelem a pracovat s lidmi, musí být sám klidný, vyrovnaný a mít čistou mysl. Díky technice Vítězného dechu a praxi shiatsu procházím velkou změnou a přeji každému, aby měl možnost tuto transformaci prožít a jít cestou ke štěstí.

Učitelé

Za své velké učitele považuji Františka Bartoše a Gantulgu Ganjuur, kteří mě provádí životem a učí jak žít život s čistou myslí, čistými úmysly a s láskou. Díky za jejich trpělivost a pevnou ruku. Děkuji také svým rodičům, díky kterým jsem na tomto světě a hlavně mamince, která mě vždy vedla cestou lásky a pokory. Díky patří i Mgr. Darje Havelkové, u které jsem absolvoval základní seminář shiatsu a následně první rok profesionálního kurzu.

PhDr. František Bartoš Ph.D.

Původně vědec, který vystudoval a věnoval se sociální psychologii, je nyní mým velkým učitelem shiatsu. K shiatsu se dostal v Izraeli, kde vyráběl zahradní plastiky pro pana Ariela Levennthala, který je učitelem shiatsu. Pan Ariel měl pocit, že by měl Františka se shiatsu seznámit. Od první chvíle se do této techniky zamiloval a ještě při pobytu v Izraeli studoval u pana Billa Palmera. V Čechách absolvoval profesionální kurz Darja Shiatsu School. Následně pak odcestoval do Japonska, kde studoval u pana Susumy Kimury – dlouholetého spolupracovníka Shizuty Masunagy (zakladatele Zen shiatsu).

Mgr. Gantulga Ganjuur

Gana se narodila v Mongolsku do rodiny, mezi jejíž předky patří významní Lámové. Již od dětství se u Gany projevovaly dispozice pro duchovní učení a léčitelství. Od roku 1997 žije téměř nepřetržitě v Čechách. Věnuje se meditacím a učení „Vítězného dechu“ (dechové cviky, které pomáhají pročistit tělo na fyzické i mentální úrovni).